همه دسته ها
    فیلترها
    تاریخچه گلدوزی و هنر گلدوزی
    0 تاریخچه گلدوزی و هنر گلدوزی
    هنر نقش آفرینی بر سطوح رویین پارچه به کمک سوزن، نخ و قلاب را سوزن دوزی، نخ دوزی، رو دوزی و یا دوخت های تزیینی می گویند که از وسیع ترین رشته های صنایع دستی است.